rangkuman sejarah penemuan sel

sejarah penemuan sel menurut para ahli

Sejarah penemuan sel menurut para ahli ~ Pada 1665, Robert Hooke membuat ekperimen dengan mengamati sayatan gabus dari batang Quercus suber dengan memakai mikroskop. Kemudian dalam pengamatannya itu ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal. Dan ia menyebut ruang- ruang kosong tersebut ...